AAB Finance - Uw cijfers in de juiste context
AAB Finance - Uw cijfers in de juiste context
AAB Finance - Accountancy

Accountancy

Onze accountancy dienstverlening is veelzijdig.

Wij helpen u graag met het inzichtelijk maken van de voor u benodigde accountancy diensten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Onze accountancy dienstverlening bestaat onder meer uit:

  • Opmaken van jaarrekeningen inclusief het verstrekken van een samenstellingsverklaring;
  • Het voeren van administraties;
  • Het opmaken van (tussentijdse) financiële rapportages;
  • Pré-audit services (voorbereiding op (wettelijke) groepscontroles) ten behoeve van groepsaccountants, interne audits etc. en wettelijke accountantscontroles;
  • Opstellen en/of begeleiden van ondernemingsplannen en financieringsaanvragen;
  • Overige assurance-rapporten;
  • Advies en begeleiding op het gebied van administratieve organisatie, strategie, interne beheersing, management rapportering, begeleiding bij koop en/of verkoop, fusie en splitsing;
  • Geautomatiseerde gegevensuitwisseling van financiële rapportages. 

Of u nu een groot of klein bedrijf hebt, een deugdelijke jaarrekening is belangrijk voor u als ondernemer. Het biedt u een helder en gestructureerd inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Op basis van de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst. De jaarrekening is een extern verantwoordingsstuk naar gebruikers van de jaarrekening w.o. aandeelhouders, banken, werknemers, leveranciers, brancheorganisaties en overheid.

Bij periodieke rapportages en de jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiële positie van uw onderneming en van de behaalde resultaten in vergelijking met vorige perioden. Zo wordt inzichtelijk op welke punten u mogelijk de zaken kunt verbeteren en/of aanpassen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen.

Wij helpen u graag met het inzichtelijk maken van de voor u benodigde accountancy diensten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

AAB Finance - Accountancy
AAB Finance - Belastingadvies
AAB Finance - HRM & Salaris
AAB finance - Starters
AAB finance - Online Tools