AAB Finance - Uw cijfers in de juiste context
AAB Finance - Uw cijfers in de juiste context

Privacy Policy

Privacy en cookies

AAB Finance respecteert de privacy van bezoekers van de website en behandelt uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. AAB Finance verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden. Wij delen uw gegevens wel met onze business partners, maar we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen nadat wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Gebruik van cookies
AAB Finance website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daardoor hoeft u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek niet meer uw logingegegevens te verstrekken en kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van webpagina’s combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar dit beperkt wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website. AAB Finance gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze site te meten. Daarmee kunnen wij de website nog beter afstemmen op uw behoeften. We maken ook gebruik van cookies van Facebook, Twitter, Google en ShareThis voor integratie van social media. De met Google Analytics verkregen gegevens gebruiken we uitsluitend om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen en de cookies van Facebook, Twitter, Google en ShareThis zijn nodig om integratie met deze social media kanalen mogelijk te maken. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de website verder optimaliseren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer, uw gebruikersnaam, het tijdstip van bezoek. Deze gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt

Google Analytics
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Op de site gebruiken we hiervoor analytische cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen in hoe veel mensen onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Het doel is om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te kunnen delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Google en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Google en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van de betreffende social media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Disclaimer
AAB Finance heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. AAB Finance is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door AAB Finance verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
AAB Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van AAB Finance. AAB Finance behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s van AAB Finance.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

AAB Finance - Accountancy
AAB Finance - Belastingadvies
AAB Finance - HRM & Salaris
AAB finance - Starters
AAB finance - Online Tools